Privacyverklaring


Wij zien het als onze verantwoordelijkheid uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen en waarom. Bij vragen over dit privacy beleid kunt u contact opnemen met Frecat bvba. Deze website is eigendom van Frecat bvba. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met de geldende privacy voorwaarden, zoals hieronder beschreven.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website, met inbegrip van de merken, logo’s, beelden, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten en dergelijke zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Frecat bvba of rechthoudende derden.

De informatie (teksten, beelden en links) zijn uitsluitend informatief bedoeld. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behouden wij ons het recht om te allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

Frecat bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van Frecat bvba. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Bij betwistingen kan men schriftelijk een klacht richten aan Frecat bvba. We verbinden er ons toe om binnen redelijke termijn aan uw verzoek gevolg te geven.

Het gebruik van “cookies”

Als je een mobiel apparaat gebruikt of onze website bezoekt, kunnen we met behulp van cookies je IP-adres verzamelen evenals andere identificatiegegevens van het apparaat, browsergegevens, besturingssysteem en platform, e.d.

De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar de beveiligde servers van Dropsolid nv, Moutstraat 60, 9000 Gent. Dit om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

Je internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Deze gegevens worden anoniem gebruikt.

Veilig bewaren van je persoonsgegevens

We beschermen persoonlijke gegevens tegen verlies of diefstal, onbevoegde toegang, bekendmaking, kopiëren, gebruiken of wijzigen met veiligheidswaarborgen die passen bij de sensitiviteit van de persoonlijke gegevens, ongeacht het formaat waarin deze worden bewaard.

We gebruiken verschillende methodes om je gegevens te beveiligen. Dit zijn o.a.:

fysieke maatregelen:afgesloten archiefkasten, beperking van toegang tot kantoren en CCTV (camerabewaking).
organisatorische controlemiddelen: geheimhoudingsovereenkomsten, toegang beperken op basis van ‘need to know’, personeelstraining en veiligheidsmachtigingen.
technische maatregelen: Versleuteling en authenticatiemiddelen, om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegd gebruik. Er worden firewalls gebruikt om onze servers en ons netwerk te beschermen tegen toegang door onbevoegde gebruikers en het manipuleren van bestanden en andere gegevens die we bewaren. We maken gebruik van Secure Sockets Layer (SSL)-technologie om je online creditcard gegevens te beschermen en om je betalingen in een veilige omgeving te verwerken via software die door externe leveranciers is geleverd. 
Frecat bvba erkent de PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) en streeft ernaar hieraan te voldoen voor zover dit relevant is voor haar soort bedrijf.
Meer informatie over de PCI DSS: www.pcisecuritystandards.org

Gegevens die door de bezoeker worden ingegeven

Frecat respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld (intern of met vertrouwde externe dienstverleners) dus niet aan derden wordt doorgegeven. Ze kunnen enkel voor de online verkoopsovereenkomst opvolging of direct marketing doeleinden aangewend worden.

Online betalen

We verwerken uw persoonlijke gegevens:om je betalingen te verwerken en je zo goed mogelijk te beschermen tegen frauduleuze transacties.

Facebook en instagram

Wij ontvangen ook persoonsgegevens via onze facebook en instagram pagina, als u deze volgt of vermeldt (bijvoorbeeld als je ons tagt in een bericht op facebook).
 

CCTV (closed circuit television)

Je dient er rekening mee te houden dat wanneer de CCTV in onze winkels is geactiveerd, je kunt worden vastgelegd op de CCTV en dat deze beelden worden bewaard. Alle CCTV-beelden worden alleen voor je veiligheid vastgelegd en om criminaliteit op te sporen en te voorkomen. Camerabeelden worden niet vrijelijk of publiekelijk uitgezonden of ontvangen.

Externe dienstverleners

webmaster die instaat voor de hosting en het beheer van onze website, inclusief seo (search engine optimalisation) en sea (google adverts) activiteiten. 
copywriter die teksten en fotomateriaal aanlevert voor de website, facebook, evenementen, folders en promoties.
marketing en branding partners
boekhouder, verzekeraar, bankkantoor, advocaat
fabrikanten
koerierdiensten
betalingservice provider
We waarborgen dat de dienstverleners uitsluitend gebruik mogen maken van je persoonsgegevens om de diensten voor ons te leveren en voor geen enkel ander doeleinde. We doen dit om in orde te zijn met onze contractuele verplichtingen naar jou toe of omdat het ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang is.

Rechten i.v.m. persoonsgegevens

Je hebt het recht:

je gegevens te laten verwerken op een eerlijke, wettige en transparante manier;
informatie te ontvangen over hoe je persoonsgegevens worden gebruikt zoals beschreven in deze privacyverklaring;
toegang te hebben tot de persoonsgegevens die we van je hebben;
ons te vragen fouten in je persoonsgegevens te corrigeren;
te eisen dat we je persoonsgegevens wissen in bepaalde gevallen waarin wij geen reden hebben om deze verder te verwerken;
te verzoeken dat we je persoonsgegevens aan jou of een andere serviceprovider doorgeven in een eenvoudig, gestructureerd formaat;
te allen tijde schriftelijk bezwaar (vb. via mail) te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor direct marketing;
geautomatiseerde besluitvorming te weigeren die wettelijke gevolgen voor je heeft of anderszins ongunstig is voor je;
in bepaalde andere gevallen bezwaar te maken tegen onze verdere verwerking van je persoonsgegevens; en
de verwerking van je persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken of tijdelijk stop te zetten.
Wijziging van het privacy beleid

We kunnen dit privacy beleid op ieder moment aanpassen. Op deze website vindt u steeds de meest recente versie. Dit privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op 19 juni 2019.

Contactgegevens Frecat bvba.

Bubbles at Home
Catherine Maes
Frédérique Fenaux
Wollestraat 21
B-8000 Brugge

info@Bubblesathome.be
Ondernemingsnummer: 0876 442 015